چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

هیچ‌چیز نمی‌تواند به مرز ناپسندی آن آدمی برسد که دارد زار می‌زند چون دیگری‌اش به او بی‌اعتنایی کرده، آن هم «وقتی هنوز این همه آدم در دنیا هستند که دارند از گرسنگی می‌میرند، وقتی مردمِ این همه کشورها دارند برای آزادی مبارزه می‌کنند، و …»

رولان بارت، سخن عاشق، صفحه‌ی ۲۳۶

دیدگاه خود را ارسال کنید