چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«عاشق بچه بودن کار سختی نیست.»

شهر و خانه، ناتالیا گینزبورگ، ترجمه‌ی محسن ابراهیم، نشر هرمس، صفحه‌ی ۹

دیدگاه خود را ارسال کنید