چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«گاهی حتی جاهایی هم که از آن‌ها متنفریم، آدم را دلتنگ می‌کند.»

شهر و خانه، ناتالیا گینزبورگ، ترجمه‌ی محسن ابراهیم، نشر هرمس، صفحه‌ی ۷

دیدگاه خود را ارسال کنید