چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«دو نفر می‌توانند بدون داشتن حرفی برای گفتن با یکدیگر دوست باشند.»

شهر و خانه، ناتالیا گینزبورگ، ترجمه‌ی محسن ابراهیم، نشر هرمس، صفحه‌ی ۳۵

دیدگاه خود را ارسال کنید