چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

یه نفر این‌جاست که تو رو دوست داره هنوز
که تو چهار فصل دلش برف می‌باره هنوز

{+}ش تو بهارش باشی

 


دیدگاه خود را ارسال کنید