چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«بعضی می‌گویند: «من» یک سلطان بیچاره و تک و تنهاست و بعضی‌ها هم اعتقاد دارند که من فقط فنجانی از یک قوری چای است.
امّا در واقع، «من» یکی از جدی‌ترین معماهای ذهن آدمی است.»

***

از آن کتاب‌هایی‌ست که درباره‌اش چیزی نمی‌دانم مگر همین ‌که از سوی نشر افق منتشر شده و یکی از نویسنده‌هایش آدمِ پُرسوادِ بسیار شوخی است و عنوانِ معرکه‌ای هم دارد؛ سازمان قوری‌های متحّد.
دلم می‌خواهد زودتر کتاب را بخرم و بخوانم.

دیدگاه خود را ارسال کنید