چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

نسبتِ من و زبان انگلیسی خیلی خوب نیست. شما فرض کن در حدِّ آی اَم بِلَک‌بُرد. بعد، همین من! با این سطحِ مناسباتِ آشنایی با زبانِ دیگر باید همین امروز از توی بساط کتاب‌های دست‌دوّمِ یک کتاب‌فروشی حوالی میدان انقلاب دوتا کتابِ داستانِ کوچولو بردارم به زبانِ انگلیسی محض تمرینِ قرائت و از سر اتّفاق، یکی از کتاب‌ها خلاصه‌شده‌ی کتابی باشد که نویسنده‌اش هشتاد و چند سالِ قبل در چنین روزی مرحوم شده است. به روح اعتقاد دارید؟
می‌پرسید کی؟ هنری رایدر هاگاردِ مرحوم، نویسنده و شاعر انگلیسی‌. این‌جا درباره‌اش نوشته‌اند که او اوّلین‌ کتابش را با عنوان «تاریخ ماجراجویی» منتشر کرد که به وقایع زندگی او در آفریقا می‌پردازد، امّا آنچه که او را بسیار مشهور کرد کتاب «گنج‌های حضرت سلیمان» بود که در سال ۱۹۶۵ فروش ۶۵ میلیونی را به خود اختصاص داد و عنوان کتاب پرفروش را به خود اختصاص داد.
الان دارم سعی می‌کنم خودم را به خاطر نوعِ نوشتار این خبر اذیّت نکنم و درباره‌ی کتاب آقای هاگارد حرف بزنم.
ویکی‌پدیا می‌گوید رُمان او (She) با زیرعنوانِ تاریخچه‌ی ماجراجویی (A History of Adventure) یکی از آثار کلاسیک ادبیّاتِ تخیّلی است که به ۴۴ زبان مختلف ترجمه شده و بیش از ۸۳ میلیون نسخه‌ی آن به فروش رسیده. یعنی، این کتابِ آقای هاگارد هم علاوه‌بر گنج‌های حضرت سلیمان (King solomon’s mines) محبوب و پُرفروش بوده است.
جست‌وجوی من درباره‌ی او در سایتِ کتاب‌خانه‌ی ملّی به نتیجه‌ای نرسید، ولی گویا گنج‌های حضرت سلیمان با همین عنوان و عنوان‌های دیگر (مثل گ‍نج‌های‌ س‍ل‍ی‍م‍ان، غ‍اره‍ای‌ ال‍م‍اس‌ گ‍ن‍ج‌ه‍ای‌ س‍ول‍وم‍ون‌) و کتاب دخ‍ت‍ر م‍ن‍ت‌ زوم‍ا با عنوان‌هایی مانند ش‍اه‍زاده‌ خ‍ان‍م‌ م‍ک‍زی‍ک‍و و ان‍ت‍ق‍ام‌ (دخ‍ت‍ر م‍ون‍ت‍زوم‍ا) به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

دیدگاه خود را ارسال کنید