چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۲ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. زریر - بیست و یک سالگی در 12/07/10 گفت:

  چون بی امیدت خوب میدانم خواهم مرد!
  زنده کشی که رسم تو نیست خوب من!
  امیدم،پروردگارم…

 2. بیست و یک سالگی در 12/07/10 گفت:

  راسی چیزی تو مایه های شازده کوچولو با ترجمه شاملو چی سراغ داری؟
  جواب رو ایمیل کن.

دیدگاه خود را ارسال کنید