چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

 

به هولدرلین

برویم پُشتِ سرمان را
تا هفت پُشتِ هر چه بی‌خیال … نگاه نکنیم
خیال کنیم رفته‌ایم، خُل شده‌ایم
داریم خیره به خوابِ خودمان
خوابِ خودمان را می‌بینیم.

«سیدعلی صالحی»

دیدگاه خود را ارسال کنید