چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

انجیل کوچک سرخ را از بساط دست‌فروشی در تهران خریده بودم، ده سال قبل. نمی‌دانم چرا نمی‌توانم اصل و درست بدانمش. به‌خاطر صفحه‌های تکراری‌اش و این‌که شناس‌نامه‌ ندارد؟ دلم انجیل چاپ معتبر می‌خواهد. گفتم این‌جا بنویسم بلکه یکی گفت از کجا بخرم. به قول انجیلکم بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا در به روی شما باز شود.

۳ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. khat در 15/01/08 گفت:

  آن ستاره‌ی پنج پر را برای چه کنار کتاب مقدس قرار داده‌اید؟
  *
  *
  *
  *
  چهار ستاره مانده به صبح: همین‌جوری.

 2. محمد در 15/01/12 گفت:

  ترجمه پرویز سیار خوب است گمانم؛ نشر نی.

 3. محمد در 15/01/12 گفت:

  ببخشید، پیروز سیار .

  *
  *
  *
  *
  چهار ستاره مانده به صبح: ممنونم از معرفی کتاب.

دیدگاه خود را ارسال کنید