چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

خیالی نیست، اگر کسی نباشد! تو همیشه هستی دخترک! زنی هم در تو جریان دارد مُدام. دلیل حضور شما، هر دو‌تان، یکی است؛ من!

می‌بینی، آگاهی من نسبت به توست که آن زن را می‌سازد و خودم را هم.

دلم تو را می‌خواهد بچّه! خیلی.

The Kid

بعدِ The Kid ، که امروز از شبکه‌ی دوّم پخش شد این فیلم، کلّی یادِ قبل‌ترها افتادم؛ هراس‌ها، رنج‌ها و آرزوهای کودکی‌ام و حالایم، در هیأتِ دختری بیست و چند ساله که انگاری دارد فراموش می‌کند آن بچّه‌ی نازنین ِ درونش را … سخت‌تر، سنگ‌تر می‌شوم هر روز … نگران خودم هستم.

دیدگاه خود را ارسال کنید