چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

 عکاس Vincent Bourrut

دست و پا بریده‌ای هزار پایی بکشت صاحبدلی بر او گذر کرد و گفت سبحان الله با هزار پایی که داشت چون اجلش فرا رسید از بی دست و پایی گریختن نتوانست.

گلستان سعدی ـ باب سوّم ـ در فضیلت قناعت

{عکس}

دیدگاه خود را ارسال کنید