چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

حق با راجرز است؛ نیروهایی وجود دارند که به آدم کمک می‌کنند تا زندگی خود را پیش ببرد! ۱ من زنده‌ام حتّا در همین بدترین شرایط ممکن! و زندگی می‌کنم. آرام آرام نیز به چنین شرایطی خو می‌گیرم، سازگار می‌شوم و رشد می‌کنم.

۱ . سرسختگی زندگی (tencity of life) و جلو راندن زندگی (forward thrust of life)

دیدگاه خود را ارسال کنید