چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

گفتم: اوهوم. الان شیرفهم شدم دیگه. یادم می‌مونه جهان واقعیّت‌های هر کسی خیلی شخصی و خصوصی‌یه و تنها کسی که می‌تونه اون رو درک کنه خودِ آدم هستش ولاغیر! یادم می‌مونه غیر از تجربه‌های ملموس ِ فعلی، جهانِ هر کسی متأثر ار محرک‌های زیادی‌یه و وقتی آدم نشسته و داره چت می‌کنه، حتّا فشاری که از طرف صندلی بهش وارد می‌شه بر درک و شعورش مؤثره و البته، خاطره‌ی تجربه‌های گذشته و تصوّرهای قالبی و پیش‌زمینه‌های ذهنی هم، به طور جدّی و مُدام بر نحوه‌ی ادراکِ فعلی آدم‌ها تأثیر می‌ذاره!

راجرز ادامه داد: ضمناً، تجربه بالاترین اقتدار رو داره. سنگ محک اعتبار (هرچیز) تجربه‌ی شخصی‌یه. یادت بمونه دخترک سربه‌هوای عزیز!

  1. 1 بازتاب

  2. اکتبر 5, 2008: زندگی مجازی و غیره. « روزانه‌ترهای همان دخترک که چهار ستاره کم دارد

دیدگاه خود را ارسال کنید