چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«باید در جمیع لحظه‌های خشم و افسردگی به خود بگوییم: بدون زهر … بدون زهر … چراکه هیچ‌چیز هم‌چون زهر کلام، زندگی مشترک را سرشار از بی‌زاری نمی‌کند…»

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم، نادر ابراهیمی

دیدگاه خود را ارسال کنید