چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

خوش‌خبری‌های تابستان ادامه دارد…
این‌بار باید به دوستِ دیگرم، مهدی پروین تبریک بگویم و بگویم که چه‌قدر خوش‌حال شدم وقتی اسم او را دیدم که یکی از پانزده نفر برگزیده‌ی مسابقه‌ی داستان‌نویسی تیرگان بود. گیرم یکی از سه نفر اوّل نیست، و من فکر می‌کردم باید باشد.

دیدگاه خود را ارسال کنید