چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

یه کلمه حرف، اندازۀ یه کتاب!*

چقدر من می‌فهمم شدتِ تنهایی این حاج یونس فتوحی رو … چقدر زیااااااد

* از دیالوگهای حاج یونس فتوحی

دیدگاه خود را ارسال کنید