چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

شد لشکر غم بی‌عدد و ز بخت می‌خواهم مدد

شد لشکر غم بی‌عدد و ز بخت می‌خواهم مدد

شد لشکر غم بی‌عدد و ز بخت می‌خواهم مدد

شد لشکر غم بی‌عدد و ز بخت می‌خواهم مدد

شد لشکر غم بی‌عدد و ز بخت می‌خواهم مدد

۳ دیدگاه نوشته شده است! »

 1. آبگینه در 08/08/05 گفت:

  شد لشگر غم بی عدد
  …….
  ای غم ها..
  مرا به من واگذار کنید که من نه از شادی روی خوش دیدم نه از غم

  از که مدد می جوئی غریبه؟


  :: چهار ستاره مانده به صبح؛ غریبه احتمالن فحش نیست که! نه نیست. " ک " نداره! پس، اشکالی نداشت سؤال‌تون فقط من جوابم نمی‌آد. نیشخند.

 2. مرد جان به لب رسيده در 08/08/05 گفت:

  … من شکست خوردم .
  لشکر بی غمان حمله…

 3. .. در 08/08/05 گفت:

  …..
  باشد که از خزانه ی غیبش دوا کند
  شاد زی

دیدگاه خود را ارسال کنید